SHPE - CZYŻYK
Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych

STRONA STARTOWA

STOWARZYSZENIE ''CZYŻYK'' ZRZESZAJĄCE HODOWCÓW Z CAŁEJ POLSKI


ZAPRASZAMY DO PRZYSTĄPIENIA!

 

ZAPRASZAMY HODOWCÓW DO WSPÓLNYCH ROZMÓW NA NASZYM KOMUNIKATORZE KTÓRY DOSTEPNY JEST TAKŻE NA TELEFONY KOM. ABY DOŁĄCZYĆ NALEŻY KLIKNĄĆ PRZYCISK ''CONNECT'' W PRAWYM DOLNYM ROGU. W OKNIE WIDAĆ KTO AKTUALNIE JEST NA KOMUNIKATORZE.
NASZ FACEBOOK - KLIKNIJFACEBOOK - GRUPA DO DYSKUSJI - KLIKNIJ